ISI 2022

INTELIGENTNÍ SPRÁVA INFORMACÍ

INTELLIGENT INFORMATION MANAGEMENT

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE – 31. 5. 2022, Cubex Centrum Praha

Na jaké další přednášející se můžete těšit?

Nově je partnerem mezinárodní konference ISI 2022 společnost Kopecký Hála & Co., advokátní kancelář s.r.o., která Vám poradí, jak předcházet škodám a sankcím, a to jak ze strany orgánů státní správy, tak případně ze strany jiných společností.

Na konferenci vystoupí osobně Mgr. Ing. Martin Kopecký a Mgr. Ondřej Hála, advokáti a partneři společnosti Kopecký Hála & Co., advokátní kancelář s.r.o.

Martin Kopecký je advokátem zaměřujícím se především na agendu korporátního a daňového práva a související oblastí práva trestního. Ve své současné právní praxi využívá své zkušenosti načerpané v advokátní kanceláři s mezinárodním zastoupením a ze svého dřívějšího působení v řídících a kontrolních orgánech velkých korporací.

Ondřej Hála má jako advokát významné zkušenosti zejména s vedením složitých soudních sporů a s řešením komplikovaných insolvenčních případů. Ve své právní praxi se zabývá rovněž plánováním a realizací různorodých obchodních a realitních transakcí. 

 

Přednáška na konferenci:

14:20 – 14:40 Právní jistoty a rizika ochrany informací v podnikatelském prostředí.

 

Dále se můžete těšit na zástupce ze slovenské společnosti cadvision s. r. o.Mariána Baňase a Dávida Filípka.

Během prezentace cadvision s. r. o. se dozvíte, proč je propojení Maintenance Managament Software s M-Files užitečné a jaké jsou úlohy jednotlivých softwarů. Ukáží hostům, jaká data obvykle obsahuje MMS a jakým způsobem je lze rozšířit za pomoci M-Files. Vysvětlí, jaký přínos může mít integrace pro jednotlivé pozice a procesy ve firmě jako například zautomatizování rutinních administrativních úkonů nebo možnost rozšíření funkcionalit programovatelnými součástmi M-Files prostředí.

 

Přednáška na konferenci:

11:40 – 12:00 Propojení DMS a Maintenance Management Software v Nafta a.s.

 

REGISTRUJTE SE NA KONFERENCI ZDE